• Winkelwagen
    0 Product(en) € 0,00
    • 0 Product(en) € 0,00
Onze privacy policy:

Mindscorch vof (waaronder thrifters.nl) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en efficiënt  mogelijk te laten verlopen.

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verdere verloop op de hoogte te houden.

Als u zich niet heeft aangemeld voor de nieuwsbrief zullen wij dat respecteren en u geen ongevraagde mailing sturen.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ons geen cookies ontvangt.

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Mindscorch vof
Bij bezoek aan deze website kan Mindscorch vof  gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Mindscorch vof uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door Mindscorch vof  beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit “Privacy Statement” geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Mindscorch vof verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan Mindscorch vof heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van thrifters.nl, een bestelling bij Mindscorch vof te doen, een account aan te maken of doordat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Mindscorch vof.
Mindscorch vof gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan Mindscorch vof heeft verstrekt. Als u Mindscorch vof  om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Mindscorch vof de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een account aanmaakt, gebruikt Mindscorch vof de gegevens om het account aan te maken. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Mindscorch vof de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt Mindscorch vof de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan met Mindscorch vof gerelateerde vennootschappen, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan Mindscorch vof uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van Mindscorch vof die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@thrifters.nl.
Om ervoor te zorgen dat de website van Mindscorch vof goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt Mindscorch vof bezoekgegevens van haar website bij. Mindscorch vof gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken. Details hierover vindt u in ons cookiebeleid.
Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt allen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Persoonlijke gegevens vindt u allereerst in uw eigen account op de website. U kunt u aanmelden via: www.thrifters.nl om daar uw gegevens in te zien en/of te wijzigen. Daarnaast kunt u ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden. Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot info@thrifters.nl.

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop Mindscorch vof uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Mindscorch vof. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacy Statement

OHS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.